Název: K možnostem založení soukromé umělecké školy
Další názvy: Possibilities of the Foundation of Private Art School (on the Basis of the Wunderbaro Art School)
Autoři: Brynda, Viktor
Vedoucí práce/školitel: Vimr, Zdeněk
Oponent: Feiferlíková, Romana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4133
Klíčová slova: soukromá umělecká škola;Tech music school;lektor;výukový kurz;hlasová cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: private art school;Tech music school;lecturer;course;voice exercises
Abstrakt: Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části. První část, která je teoretická, je věnována samotnému představení umělecké školy Wunderbaro. Jsou zde uvedeny jednotlivé osobnosti, nabídku kurzů, aj. Též krátké pojednání o legislativních podmínkách, které je nutné splnit při založení umělecké školy v České republice. Jako zajímavost je zmíněna úspěšná zahraniční umělecká škola Tech Music School v Londýně. Druhá část se soustřeďuje na praktickou stránku věci. Autor popisuje průběh vyučovacích lekcí, a to dvou hodin výuky zpěvu a dvou hodin výuky hry na hudební nástroj. Přílohy v závěrečné části práce poskytují čtenáři materiál k dokreslení obrazu umělecké školy Wunderbaro.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into two main parts. The first theoretical part focuses on a presentation of the Wunderbaro School of Art. Teachers and courses are mentioned, as well as legislative conditions concerning the foundation of art schools in the Czech Republic. Thesis deals with a successful project of the foreign school of art called Tech Music School in London. The second part is gives practical examples of school classes. It contains a description of the class, namely two classes of singing and two classes of playing a musical instrument. The appendix in the final part of the thesis includes the documentation to illustrate the image of the Wunderbaro School of Art.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce537,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_brynda_vedouci_vimr.pdfPosudek vedoucího práce529,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_brynda_oponent_feiferlikova.pdfPosudek oponenta práce707,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
brynda_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce100,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.