Title: České a světové reggae
Other Titles: Czech and world reggae music
Authors: Brejchová, Tereza
Advisor: Kuhn, Tomáš
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4134
Keywords: Bob Marley;Haile Selassie;reggae
Keywords in different language: Bob Marley;Haile Selassie;reggae
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zabývala vývojem reggae hudby v České Republice i ve světě. Jak již bylo řečeno, k reggae mám velice blízký vztah. Ve druhé kapitole své bakalářské práce jsem se rozhodla věnovat historii reggae hudby. Zabývám se zde historickými a politickými událostmi, které vedly k otrokářství. Je zde zmíněn boj černých otroků za svobodu a jejich následné vítězství. Stručně jsem nastínila životy a myšlenky hlavních představitelů boje za svobodu černých lidí Marcuse Garveyho a Leonarda Percivala Howella. Třetí kapitola je věnována vývoji reggae hudby od jeho kořenů až po současnost. Je zde nastíněn průřez historickými hudebními směry, ze kterých se reggae vyvinulo. Protože studuji obor Hudba se zaměřením na vzdělávání, je důležité, aby má bakalářská práce obsahovala rozbor skladby a celkovou hudební charakteristiku. Uvádím zde notovou partituru ke dvěma dílům Boba Marleyho ?Three little birds? a ?One love?, které jsou mediálně známé. Já osobně k nim mám blízký vztah. Další z kapitol obsahuje stručný životopis Jeho Císařské Milosti Haile Selassieho. Hovořím zde o jeho přínosu pro Etiopský lid, o jeho činech, které inspirovaly i mnoho dalších lidí po celém světě. Stal se vůdcem, vzorem a pro mnoho lidí i bohem. Jeho dílo a život jsou úzce spjaty s reggae hudbou. Proto pro mě bylo důležité ho v této bakalářské práci zmínit. S životem Haile Selassieho souvisí i vyznání rastafari, kterému se věnuji v následující kapitole. Hovořím zde o jejich životním stylu, návycích a náboženství, které ovlivňují reggae hudbu. Sedmá kapitola se věnuje největší a nejznámější osobnosti reggae scény, kterou je Robert Nesta Marley. Je zde nastíněn jeho život a důležité počiny v hudební kariéře. Zasloužil se o rozšíření reggae hudby do celého světa, a proto považuji za důležité věnovat mu celou kapitolu ve své bakalářské práci. Závěrečná část je věnována vývoji reggae hudby v České Republice. Je zde výčet nejznámějších českých reggae kapel i s jejich historií. Důvodem pro napsání mé bakalářské práce bylo utřídění informací a hlavně stručné vysvětlení, o čem reggae hudba je a co pro mne znamená. Myslím, že svůj záměr jsem splnila.
Abstract in different language: In this work, the authorities to explain establishment and development of reggae music both in Czech Republic and the world. In the first part containing history, the author briefly describes development of reggae music from it´s roots to current situation. Including styles which led to reggae such as calypso, jazz etc. The second part consists of information related to circumstances which led to the arrival of black slaves, their uprising and freedom. In the charter called reggae as a music, reggae is analysed from the view of harmony. The contribution of M. Garvey and L. P. Howell in the fight for freedom of black people is also mentioned. Other charter is basically biography of His Imperial Majesty Haile Selassie. His contribution towards African people is described too. Next chapter is also biography, but in this case it belongs to Bob Marley. Reggae music is strongly connected to religion called Rastafari. The lifestyle, habits of the believers and the religion itself is described and so is their significant influence on reggae music. The final part of the work is dedicated to the development of reggae music in Czech Republic and there is a list of famous soundsystems and some Czech bands with their history.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP LAST 24.5..pdfPlný text práce4,39 MBAdobe PDFView/Open
brejchova_posudek_BP_vedouci_kuhn.pdfPosudek vedoucího práce324,07 kBAdobe PDFView/Open
brejchova_posudek_BP_oponent_liskova.pdfPosudek oponenta práce508,68 kBAdobe PDFView/Open
brejchova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce97,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.