Název: Výroba hudebních nástrojů v Kraslicích
Další názvy: The Musical Instrument Manufacturing in Kraslice
Autoři: Kajabová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Vimrová, Eva
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4138
Klíčová slova: výroba hudebních nástrojů;historie;Kraslice;Amati-Denak;s.r.o.;sortiment dechových nástrojů;firma;Střední průmyslová škola SPŠ a SOU v Kraslicích;známé osobnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: Produktion of musical instrument;history;Kraslice;Amati-Denak;s.r.o.;assortment wind instruments;firm;Secondary School for production of musical instruments in Kraslice;famous people
Abstrakt: V mé bakalářské práci jsem se zabývala výrobou hudebních nástrojů ve městě Kraslice. Práce je členěna do samostatných kapitol. Začíná úvodem, kde si kladu otázku, proč jsem si toto téma vybrala a jaký je cíl mé práce. Dále v dalších kapitolách jsem se zabývala historií výroby hudebních nástrojů v Kraslicích, známými výrobci, jež v Kraslicích působili, firmou Amati Denak, jejím sortimentem dřevěných a plechových hudebních nástrojů, Střední průmyslovou školou v Kraslicích a slavnými osobnosti, které hrají na hudební nástroje z Kraslic. V poslední kapitole jsem udělala rozhovor s pamětníkem Milanem Špringsem. V závěru jsem se zamyslela nad tím, zda jsem dosáhla cíle své bakalářské práce. V příloze jsou obrázky z historie i současnosti a staré materiály a katalogy.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the production of musical instruments in Kraslice, a town in Czech Republic. It is divided into separate chapters. My choice of the topic and the aim of the thesis are considered in the introduction. Next chapters are dedicated to: history of musical instrument production in Kraslice; famous makers working in Kraslice; company Amati and its products such as wooden and brass musical instruments; establishment and development of a special Secondary School for production of musical instruments in Kraslice; famous people playing the musical instruments made in Kraslice. The interview with witness Milan Šprings. There is considered whether the aim of my thesis was reached in the conclusion. Attachments such as pictures and photos about the history and the present and old materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Michaela Kajabova 1..pdfPlný text práce4,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_kajabova_vedouci_aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce325,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_kajabova_oponent_vimrova.pdfPosudek oponenta práce679,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kajabova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce109,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.