Název: Česká hudební emigrace a její vliv na zrání evropského hudebního klasicismu
Další názvy: Czech musical emigration and its effects on maturation of European musical classicism
Autoři: Šimonová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Vimr, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4140
Klíčová slova: osvícenský absolutismus;hudba;emigrace;opera;melodram;symfonie mše;18. století
Klíčová slova v dalším jazyce: enlightened absolutism;music;emigration;opera;melodrama;symphonies;masses;18th century
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je nastínit sociální, politické a náboženské podmínky v období klasicismu. Zmínit se o hudebních formách tohoto období a také objasnit hudební řeč doby. Pokusíme se objasnit, co vedlo české skladatele k tomu, že opustili svou rodnou zemi a hledali své ?hudební štěstí? v zahraničí. V další části bakalářské práce budou rozebrány čtyři nejvýznamnější oblasti, kam čeští skladatelé emigrovali a budou zde popsány jejich životní osudy. Jsou zde čtyři hlavní oblasti emigrage - Německo, Francie, Itálie a Vídeň. Nejvýznamější je oblast v Německu - Mannheim a reprezentoval ji Jan Václav Stamic.
Abstrakt v dalším jazyce: The main aim of this bachelor thesis is to outline the social, political and religious conditions in the classical period. To mention the musical forms of that period and also to clarify musical language of that time. We will try to explain, what led the Czech composer to leave their native country and seek their "musical happiness" abroad. In another part of the bachelor thesis, there will be discussed four major locations, where Czech composers emigrated and there is also described their life?s destiny. These four locations are German, French, Italian and Vienesse. The most known location is in Manheim, Germany. The most known representative of this location is Jan Václav Stamic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BcP.pdfPlný text práce774,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simonova_posudek_BP_vedouci_aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce531,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simonova_posudek_BP_oponent_vimr.pdfPosudek oponenta práce255 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
simonova_prubeh_obhajoby_BP.pdfPrůběh obhajoby práce424,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.