Název: Dětské folklórní soubory v Karlovarském kraji
Další názvy: Children's folklore in the Karlovy Vary Region
Autoři: Vithová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Mandysová, Daniela
Oponent: Luhanová, Svatava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4142
Klíčová slova: dětské folklorní soubory;Karlovarský kraj;egerlandské nářečí;Stázka;Marjánek;Dyleň
Klíčová slova v dalším jazyce: children's folklore;Karlovarský region;egerland dialect;Stázka;Marjánek;Dyleň
Abstrakt: Obsahem bakalářské práce je zmapování dětských folklorních souborů v Karlovarském kraji. Práce se zabývá lidovými zvyky, tradicemi, karlovarskými kroji i lidovou architekturou na Karlovarsku, neboť je to nedílnou součástí jak činnosti folklorních souborů, tak i kultury Karlovarského kraje. Hlavní část práce zpracovává přehled dětských folklorních souborů v Karlovarském kraji. Obsahuje stručnou historii, repertoár, který soubory hrají, a na posledním místě je reprezentační činnost, díky níž se soubory zviditelňují a reprezentují své město.
Abstrakt v dalším jazyce: The content of this bacalor work is monitor children´s folklore groups in Karlovy Vary region. The work deals with the folk customs, traditions, costume and folk architecture of Karlovy Vary region because all this is necessary for folklore groups and culture of the Karlovy Vary Region. The main part of the work process overview of children´s folklore in Karlovy Vary region. Contain brief history, repertoire, which goups plays, and in last place is a reprezentative actions, which makes the folklore groups popular.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bacalarka.7.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_vithova_vedouci_mandysova.pdfPosudek vedoucího práce666,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bc_vithova_oponent_luhanova.pdfPosudek oponenta práce660,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vithova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce164,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.