Title: Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška
Other Titles: Church Of The Most Holy Name Jesus Called The Church Of Baby Jesus
Authors: Kozák, Pavel
Advisor: Kilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41436
Keywords: kostel u ježíška;kostel nejsvětějšího jména ježíš;gotika;baroko;rokoko;klasicismus;petr pavel helffer;matěj debler;jakub vilém seitz;pernerové;petr pavel perner;jan divíšek;zvonaři;matěj ondřej kondel;františek julius lux;anton barth;ladislav lábek;hanuš zápal;karel jíša;jan soukup;pověsti;lábkův pošumavský betlém;varhany.
Keywords in different language: the church u ježíška;the church of the blessed name of jesus;gothic style;rococo;baroque;classicism;petr pavel helffer;matěj debler;jakub vilém seitz;the perners;petr pavel perner;jan divíšek;campanologists;matěj ondřej kondel;františek julius lux;anton barth;ladislav lábek;hanuš zápal;karel jíša;jan soukup;superstitions;lábek's christmas crib of the bohemian forest;the organ.
Abstract: Bakalářská práce Kostel Nejsvětějšího jména Ježíš zvaný Kostel U Ježíška zpracovává historii a stavební úpravy výjimečné plzeňské chráněné nemovité kulturní památky kostela U Ježíška a dále se věnuje osobnostem spojeným s touto stavbou. Práce je rozčleněna do několika částí. Nejprve je chronologicky zpracována historie stavby a informace o osobnostech spojených s jejími přestavbami, v dalších částech jsou zachyceny údaje o významném mobiliáři a výzdobě stavby a o sakrálních stavbách stejného zasvěcení. Závěrečná část je věnována významu této pamětihodnosti v životě Plzeňanů.
Abstract in different language: Bachelor's thesis The Church of The Blessed Name of Jesus, known as The Church U Ježíška, aims to outline the history and the structural alterations of the cultural extraordinary immovable protected landmark of The Church U Ježíška in Pilsen. It also encompasses the historical figures linked to the building. This thesis is divided into several parts. Firstly, it chronicles the church's history and presents information about the characters related to the church's reconstruction through time. The following sections provide data on the noteworthy furniture and the church's interior ornamentation, as well as describe other sacral buildings of the same consecration. The final segment is dedicated to this church's significance in the lives of the people of Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_FPE_KHI_Kozak_Pavel_BP_Kostel_U_Jeziska.pdfPlný text práce6 MBAdobe PDFView/Open
Kozak V.pdfPosudek vedoucího práce131,04 kBAdobe PDFView/Open
Kozak O.pdfPosudek oponenta práce95,74 kBAdobe PDFView/Open
Kozak P.pdfPrůběh obhajoby práce33,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41436

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.