Title: Česká kinematografie v letech 1937 - 1945
Other Titles: Czech Cinematography 1937 - 1945
Authors: Syřínková, Eliška
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41440
Keywords: česká kinematografie;protektorát čechy a morava;film;československo;kinematografie
Keywords in different language: czech cinematography;protectorate of bohemia and moravia;film;czechoslovakia;cinematography
Abstract: Cílem této bakalářské práce je shrnout a přiblížit vývoj české kinematografie v letech 1937-1945, přičemž uvedené roky představují důležité předěly nejen v politických dějinách Československa, ale též československého filmu. Bakalářská práce se věnuje české kinematografii v náležitém politickém a kulturním kontextu, nejvýraznějším filmům uvedeného období, jejich tematické analýze a důležitým osobnostem, které jsou spojené s českým filmem v uvedeném období.
Abstract in different language: The aim of the Bachelor thesis is to resume and introduce the developement of the Czech cinematography from 1937 to 1945. The mentioned years represent important devises in the political history of Czechoslovakia as well as in Czechoslovak film. The thesis is devoted to the Czech cinematography in the adequat political and cultural context, the most distinctive films of the mentioned period, their thematic analysis and important personalities who are involved in the Czech film in the given time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceska kinematografie v letech 1937 - 1945.pdfPlný text práce3,6 MBAdobe PDFView/Open
Syrinkova V.pdfPosudek vedoucího práce104,99 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova O.pdfPosudek oponenta práce487,37 kBAdobe PDFView/Open
Syrinkova P.pdfPrůběh obhajoby práce29,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41440

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.