Title: Právní a etické aspekty eutanázie
Other Titles: Legal and ethical aspects of euthanasia
Authors: Hoštáková, Kristýna
Advisor: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Referee: Šejvl Michal, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41455
Keywords: eutanázie;asistovaná sebevražda;usmrcení na žádost;právo;lékařská etika
Keywords in different language: euthanasia;assisted suicide;killing upon request;law;medical ethics
Abstract: Diplomová práce je věnována nejvýznamnějším právním a etickým přístupům k problematice eutanázie. Cílem práce je přiblížit základní rozdíly mezi jednotlivými druhy eutanazie, asistovaného umírání celkově a poznat základní fakta o příslušné právní úpravě v České republice a ve vybraných zemích. Práce poskytuje základní přehled o odborném i laickém mínění k dané problematice. Součástí práce je i úvaha nad návrhy právní úpravy de lege ferenda.
Abstract in different language: The diploma thesis is dedicated to most important legal and ethical aspects to the issue of euthanasia. The aim of the thesis is to outline the basic differences between individual types of euthanasia, assisted dying in general and relevant legislation in the Czech Republic and in selected countries. Diploma thesis provides a basic overview of professional and lay opinions on the issue. Part of the diploma thesis is also an opinion for de lege ferenda drafts in Czech Republic
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hos_ta_kova__.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Hostakova, Kristyna - vedouci.docxPosudek vedoucího práce20,21 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Sejvl - Oponentsky posudek na DP Hostakove.docPosudek oponenta práce42 kBMicrosoft WordView/Open
Hostakova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce884,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41455

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.