Title: Modelování a řízení jízdních manévrů silničního vozidla
Authors: Hrabačka, Martin
Advisor: Bulín Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Byrtus Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41471
Keywords: dynamika;počítačové modelování;rovinný model silničního vozidla;formule student;řízení natočení volantu;řízení pohonu a brzdění
Keywords in different language: dynamics;computer modelling;planar model of road vehicle;formula sae;steering wheel control;drive and braking control
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vývojem matematického modelu silničního vozidla, které je schopné rovinných jízdních manévrů. Jsou představeny tři různé matematické modely, dva z nich slouží k nastínění možných přístupů k modelování silničního vozidla. Nejkomplexnější model je dále rozšířen o algoritmy automatického řízení natočení volantu a řízení pohonu a brzdění. Výsledný matematický model je implementován v programovém prostředí MATLAB a nastaven dle parametrů a technické dokumentace studentské formule UWB04 týmu UWB Racing Pilsen. Následně je počítačový model otestován na virtuálním závodním okruhu a je provedena analýza výsledků s parametrickými studiemi. Vybrané výsledky jsou porovnány s daty získanými během reálné jízdy studentské formule po závodním okruhu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the development of a mathematical model of a road vehicle that is capable of planar driving maneuvers. Three different mathematickal models are presented, two of which show other possible approaches to road vehicle modelling. The most complex model is extended by automatic steering wheel control and automatic drive and braking control algorithms. The resulting mathematical model is implemented in the MATLAB computing environment and set according to the parameters and technical documentation of the student formula UWB04 of the UWB Racing Team Pilsen. Subsequently, the computer model is tested on a virtual racing circuit, results are analyzed and parametric studies are performed. Selected results are compared with data obtained from real student formula race circuit driving.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Hrabacka.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Hrabacka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce133,32 kBAdobe PDFView/Open
Hrabacka_oponent.pdfPosudek oponenta práce49,79 kBAdobe PDFView/Open
Hrabacka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce276,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41471

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.