Název: Porovnání vybraných statistických metod pro hodnocení \nl{}jakosti
Další názvy: Comparison of selected statistical methods for quality improvement
Autoři: Novohradský, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Oponent: Behún, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4148
Klíčová slova: TQM;Taguchi;full-factorial;experimenty;zvyšování jakosti;statistické metody zlepšování jakosti;DOE
Klíčová slova v dalším jazyce: TQM;Taguchi;full-factorial;experiments;quality improvement;statistical methods of quality improvement;DOE
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou vybraných metod pro hodnocení jakosti, popisem jejích jednotlivých částí a postupů. V práci je uveden také konkrétní experiment prováděný v praxi, z něho vyplývající výsledky a závěry srovnávané vybranými metodami.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is a charakteristic of selected statistical methods for quality assesment. It describes the mechanism of the approach, used methods and processes. It also contains a concrete design of experiments applicated in practice, its outcome and results compared.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novohradsky_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce526,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novohradsky_oponentsky_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novohradsky_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce336,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4148

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.