Title: Porovnání vybraných statistických metod pro hodnocení jakosti
Other Titles: Comparison of selected statistical methods for quality improvement
Authors: Novohradský, Jan
Advisor: Kleinová, Jana
Referee: Behún, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4148
Keywords: TQM;Taguchi;full-factorial;experimenty;zvyšování jakosti;statistické metody zlepšování jakosti;DOE
Keywords in different language: TQM;Taguchi;full-factorial;experiments;quality improvement;statistical methods of quality improvement;DOE
Abstract: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou vybraných metod pro hodnocení jakosti, popisem jejích jednotlivých částí a postupů. V práci je uveden také konkrétní experiment prováděný v praxi, z něho vyplývající výsledky a závěry srovnávané vybranými metodami.
Abstract in different language: This thesis is a charakteristic of selected statistical methods for quality assesment. It describes the mechanism of the approach, used methods and processes. It also contains a concrete design of experiments applicated in practice, its outcome and results compared.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Novohradsky_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce526,05 kBAdobe PDFView/Open
Novohradsky_oponentsky_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Novohradsky_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce336,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.