Title: Tvorba studijních opor pro Tecnomatix - Process Designer
Other Titles: Creating of study supports for the Tecnomatix - Process Designer
Authors: Moravec, Petr
Advisor: Edl, Milan
Referee: Kudrna, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4150
Keywords: digitální podnik;Tecnomatix;e-learning
Keywords in different language: digital factory;Tecnomatix;e-learning
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření studijních opor pro software firmy Siemens PLM software - Tecnomatix. Pro svoji práci jsem použil softwary ProAuthor a Tecnomatix.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis was to cretate the study support for the software by Siemens PLM software - Tecnomatix. I used the ProAuthor and Tecnomatix for my work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_moravec .pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
Moravec_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce483,51 kBAdobe PDFView/Open
Moravec_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Moravec_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce387,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.