Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHoráček Zdeněk, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorHavlíková, Kateřina
dc.contributor.refereePodhrázký Milan, JUDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-1-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:05Z-
dc.date.available2019-6-25
dc.date.available2020-11-10T00:37:05Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-10-30
dc.identifier81710
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41500
dc.description.abstractTématem diplomové práce je vkladové řízení do katastru nemovitostí. Tato práce je rozčleněna na úvod, 4 hlavní kapitoly a závěr. První část je slouží k získání základních poznatků k problematice katastru nemovitostí s důrazem na zásady, které ovládají činnost katastru nemovitostí a provádění zápisů do něj. Druhá a třetí část poskytuje důkladnou analýzu současné podoby institutu vkladu a vkladového řízení s ohledem na předchozí právní úpravu. Poslední část je věnována srovnání právní úpravy katastru nemovitostí Anglie a Walesu a České republiky.cs
dc.format103 s. (249 872 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkatastr nemovitostícs
dc.subjectkatastrální zákoncs
dc.subjectvkladcs
dc.subjectvkladové řízenícs
dc.subjectzásady katastru nemovitostícs
dc.titleVkladové řízení do katastru nemovitostícs
dc.title.alternativeRegistration proceedings to the land registeren
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with entryproceedings in the Cadastre of Real Estate. This thesis is composed of introduction, four main chapters and conclusion. The first part is used for the aquisition of basic knowledge on the issue of Cadastre of Real Estate, with emphasis on principals that control the operation of the Cadastre of Real Estate and making entries in it. The second and the third part provides through analysis of the current form of the institute of entry record and entry proceedings with regard to previous legislation. The last part compares legislation of Cadastre of Real Estate of England and Wales with legislation of the Czech Republic.en
dc.subject.translatedcadastre of real estateen
dc.subject.translatedcadastral lawen
dc.subject.translatedentry recorden
dc.subject.translatedentry proceedingsen
dc.subject.translatedprinciples of the cadastre of real estateen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Katerina_Havlikova.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
DP-Havlikova-Horacek.docPosudek vedoucího práce38,5 kBMicrosoft WordView/Open
DP-Havlikova-Podhrazky.docxPosudek oponenta práce20,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
DP-Havlikova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce582,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.