Název: Optimalizace produktových přestaveb v provozu balírny APDO, Procter&Gamble Rakona
Další názvy: Product changeover optimalization in APDO Packing, Procter&Gamble Rakona
Autoři: Nachlinger, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šimon, Michal
Oponent: Ledahudcová, Kateřina
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4151
Klíčová slova: štíhlá výroba;SMED;WPI;přestavba
Klíčová slova v dalším jazyce: lean manufacturing;SMED;WPI;changeover
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá optimalizací přestaveb v procesu balení APDO, Procter & Gamble, Rakona. Stručně charakterizuje vybrané nástroje štíhlé výroby, které jsou využitelné pro optimalizaci přestaveb. K samotné optimalizace je pak použita metoda WPI, což je standardní nástroj pro zlepšování procesů používaný v P&G.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the optimalization of product changeovers in packaging of deodorants in Procter&Gamble, Rakona. There is a brief characteristics of chosen lean production methods, which are usable for changeover optimalization. Optimalization was executed by WPI, a standard method used for process optimalization in P&G.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc prace Jana Nachlinger.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachlinger_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce488,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachlinger_oponentni_p 001.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nachlinger_obhajob_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce391,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4151

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.