Title: Financování organizací neziskového sektoru
Other Titles: Funding of non-profit organizations
Authors: Navara, Sabina
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Nocar Josef, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41519
Keywords: neziskové organizace;neziskový sektor;právní úprava;financování nno;možnosti financování nno;tichý svět;o.p.s.
Keywords in different language: non-profit organizations;non-profit sector;legislation;funding of ngo;options of funding ngo;tichý svět;o.p.s.
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na financování organizací neziskového sektoru, konkrétně na nestátní neziskové organizace. Charakterizuje jejich jednotlivé formy, následně se zabývá jejich zakládáním, správou a činností. Obsahuje možnosti financování, jeho zdroje jsou následně členěny a dále popisovány podle poskytujícího subjektu. Závěr práce je věnován analýze konkrétní nestátní neziskové organizace.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the funding of non-profit sector organizations, specifically on financing of NGOs. First, it characterizes their individual forms, then it deals with their establishment, administration and activitics. It also contains funding options, the resources of which are then divided and further described according to the providing entity. The conclusion of the thesis is devoted to the analysis of a specific non-governmental NGO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Sabina Navara.pdfPlný text práce787,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho DP - Sabina Navara.pdfPosudek vedoucího práce158,2 kBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_DP_S_Navara.pdfPosudek oponenta práce189,01 kBAdobe PDFView/Open
pr. Navara.pdfPrůběh obhajoby práce289,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41519

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.