Title: Daňová úprava daně z příjmů a daně z přidané hodnoty v insolvenčním řízení zejména z pohledu věřitele
Other Titles: Tax adjustment of income tax and value added tax in insolvency proceedings particularly from the perspective of creditor
Authors: Skočná, Markéta
Advisor: Nocar Josef, Ing.
Referee: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41521
Keywords: daň z příjmů;daň z přidané hodnoty;insolvenční řízení;věřitel;opravné položky k pohledávkám;odpis pohledávek;oprava výše daně z přidané hodnoty
Keywords in different language: income tax;value added tax;insolvency proceedings;creditor;debt allowances;debt write-off;adjustment of value added tax
Abstract: Diplomová práce podává ucelený daňový pohled na problematiku nezaplacených pohledávek, které věřitel eviduje ve svém účetnictví vůči dlužníku, který se nachází v insolvenčním řízení. První kapitola se věnuje základům insolvenčního řízení, druhá kapitola je zaměřena na daň z příjmů u osoby věřitele, konkrétně se věnuje opravným položkám k pohledávkám a odpisu pohledávek. Třetí kapitola se zabývá daní z přidané hodnoty, konkrétně institutem opravy výše daně. Druhá a třetí kapitola jsou zakončeny praktickým příkladem k dané problematice. Čtvrtá kapitola rozebírá významná rozhodnutí soudů právě k institutu opravy výše daně z přidané hodnoty.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to give an integrated tax view on the problematics of unpaid claims which a creditor registers in his accountancy. The work focuces on claims against a debtor in insolvency proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Skocna.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
POSUDEK_DP_M_Skocna.pdfPosudek vedoucího práce265,28 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DP - Ing. Marketa Skocna.pdfPosudek oponenta práce151,11 kBAdobe PDFView/Open
pr. Skocna.pdfPrůběh obhajoby práce284,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41521

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.