Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSchlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorBrabec, Michal
dc.contributor.refereeGoubej Martin, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:19Z-
dc.date.available2019-10-1
dc.date.available2020-11-10T00:37:19Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-1
dc.identifier82340
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41529
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je návrh a implementace algoritmu pro výpočet optimálních parametrů PI regulátoru a suboptimálních parametrů PID regulátoru s využitím H-nekonečno optimalizace. Implementací navrženého algoritmu a vytvořením odpovídajícího uživatelského rozhraní v programovém prostředí MATLAB je získán rychlý, interaktivní a snadno rozšiřitelný softwarový nástroj pro návrh PI a PID regulátoru. Na začátku práce jsou stručně shrnuty základní přístupy k návrhu regulátoru a jejich historický vývoj. Současně jsou uvedeny základní teoretické poznatky spolu s popisem několika existujících metod pro návrh PI a PID regulátoru s využitím H-nekonečno optimalizace. Tento teoretický úvod je následně rozšířen o detailní popis návrhové úlohy, která byla při vytváření algoritmu použita. Závěrečnou část pak tvoří popis uživatelského rozhraní a ovládacích funkcí návrhové laboratoře. V příloze práce jsou pak uvedeny ukázkové příklady řešení.cs
dc.format54 s., xv s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecth-nekonečno optimalizacecs
dc.subjecth-nekonečno regioncs
dc.subjectregulátor s omezenou strukturoucs
dc.subjectparametrická rovinacs
dc.subjectmatlabcs
dc.titleNávrh PID regulátoru metodou H-nekonečno optimalizacecs
dc.title.alternativePID controller design based on H-infinity optimization methoden
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programAplikované vědy a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main purpose of this Diploma thesis is the design of an algorithm for calculating the optimal parameters of the PI controller and suboptimal parameters of the PID controller based on H-infinity optimization. The proposed algorithm was then implemented in the MATLAB programming environment. A user interface has also been created for a fast, interactive and easy-to-use controller design. At the beginning of the thesis, the basic approaches to the controller design and their historical development are briefly summarized. At the same time, the basic theoretical knowledge is presented together with a description of several existing methods for the design of PI and PID controllers using H-infinity optimization technique. This theoretical introduction is then extended by a detailed description of the design task which was used during the algorithm construction. The final part of the thesis contains a description of the user interface and control functions of the design laboratory. Sample examples of solutions are given in the appendix.en
dc.subject.translatedh-infinity optimizationen
dc.subject.translatedh-infinity regionen
dc.subject.translatedcontroller with limited structureen
dc.subject.translatedparametric planeen
dc.subject.translatedmatlaben
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Michal Brabec - 2020.pdfPlný text práce20,83 MBAdobe PDFView/Open
brabec-v.pdfPosudek vedoucího práce838,6 kBAdobe PDFView/Open
brabec-o.pdfPosudek oponenta práce698,89 kBAdobe PDFView/Open
brabec-p.pdfPrůběh obhajoby práce380,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41529

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.