Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKleinová, Janacs
dc.contributor.authorŠimůnková, Petracs
dc.contributor.refereeŠrajer, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-08-23cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:38:53Z
dc.date.available2011-09-19cs
dc.date.available2013-06-19T06:38:53Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-06-29cs
dc.identifier47930cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4152
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o hodnotové analýze, jejích etapách a o vztahu jednotlivých etap k vybraným metodám průmyslového inženýrství. Cílem je vytvoření komplexního přehledu metod vhodných k využití v hodnotové analýze, jejich popis a přehled pro snadnou orientaci v této problematice. Součástí práce je i aplikace hodnotové analýzy na racionalizaci projektu a vytvoření přehledu metod, které jsou stežejní při této aplikaci hodnotové analýzycs
dc.format50 s (12 872 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjecthodnotová analýzacs
dc.subjectprůmyslové inženýrstvícs
dc.titleVyužití metod průmyslového inženýrství v hodnotové analýzecs
dc.title.alternativeUsing methods of industrial engineering in the value analysisen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra průmyslového inženýrství a managementucs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe thesis deal with value analysis of its stages and the relationship of the various stages of selected methods of industrial engineering. The aim is to create a comprehensive overview of methods suitable for use in value analysis, description and overview for easy navigation in this issue. The work also includes application of value analysis on the rationalization of the project and a list of methods that are key for the practical use of value analysisen
dc.subject.translatedvalue analysisen
dc.subject.translatedindustrial engineeringen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Simunkova_bakalarska_prace.pdfPlný text práce432,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce521,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_oponentni_p 001.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Simunkova_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce325,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4152

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.