Název: Možnosti využití sady ergoPAK pro aplikační účely
Další názvy: Options of Using ergoPAK Portable Analysis Kit for Application Purposes
Autoři: Fuksa, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Edl, Milan
Oponent: Görner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4153
Klíčová slova: ergoPAK;ergonomie;ergonomická metody;fyzická zátěž;pracovní poloha;hygienický limit
Klíčová slova v dalším jazyce: ergoPAK;ergonomics;ergonomic methods;physical load;working position;hygienic limit
Abstrakt: Bakalářská práce seznamuje s ergonomickou měřící sadou ergoPAK a jejím praktickým využitím na vybraných experimentálních měření. Tato měření jsou v práci porovnány se státními nařízeními v platném znění. Práce dále uvádí výňatky těchto nařízení norem a informativní úvod do problematiky ergonomie.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this thesis is to introduce the ergoPAK ergonomic tool kit and options of its usage demonstrated on selected experimental tests. Resulted data are compared with the normative regulations valid in the Czech Republic. Theoretical part of this thesis includes selected parts of these regulations and introduces basic theory of ergonomics.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fuksa_Ondrej_BP_Moznosti_vyuziti_sady_ergoPAK_pro_aplikacni_ucely.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksa_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce477,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksa_oponentni_posudek.pdfPosudek oponenta práce818,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fuksa_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce419,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.