Title: Porovnání softwarových nástrojů pro tvorbu layoutu
Other Titles: Comparison of software tools for creating layout
Authors: Šulák, David
Advisor: Kleinová, Jana
Referee: Kolář, Roman
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4155
Keywords: layout;visTable;tecnomatix process designer
Keywords in different language: layout;visTable;tecnomatix process designer
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou softwarových nástrojů na pozadí vytvoření prostorového uspořádání výrobního systému pro konkrétní výrobní součást. Porovnávané softwary jsou Tecnomatix Process Designer a visTable. Porovnání je provedeno z několika různých hledisek dle uživatele a možností které softwary nabízejí pro danou součást.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparison of two software tools during creating layout of the production system for a specific product. There are compared two softwares, Tecnomatix Process Designer and visTable. Comparison is made from several different perspectives according to the user and options that softwares provide for the specific product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-DAVID SULAK-POROVNANI SOFTWAROVYCH NASTROJU PRO TVORBU LAYOUTU.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
Sulak_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce518,81 kBAdobe PDFView/Open
Sulak_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce955,59 kBAdobe PDFView/Open
Sulak_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce364,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.