Název: Porovnání softwarových nástrojů pro tvorbu layoutu
Další názvy: Comparison of software tools for creating layout
Autoři: Šulák, David
Vedoucí práce/školitel: Kleinová, Jana
Oponent: Kolář, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4155
Klíčová slova: layout;visTable;tecnomatix process designer
Klíčová slova v dalším jazyce: layout;visTable;tecnomatix process designer
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou softwarových nástrojů na pozadí vytvoření prostorového uspořádání výrobního systému pro konkrétní výrobní součást. Porovnávané softwary jsou Tecnomatix Process Designer a visTable. Porovnání je provedeno z několika různých hledisek dle uživatele a možností které softwary nabízejí pro danou součást.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with comparison of two software tools during creating layout of the production system for a specific product. There are compared two softwares, Tecnomatix Process Designer and visTable. Comparison is made from several different perspectives according to the user and options that softwares provide for the specific product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-DAVID SULAK-POROVNANI SOFTWAROVYCH NASTROJU PRO TVORBU LAYOUTU.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sulak_hodnoceni_v 001.pdfPosudek vedoucího práce518,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sulak_oponentni_posudek 001.pdfPosudek oponenta práce955,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sulak_obhajoba_BP 001.pdfPrůběh obhajoby práce364,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.