Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl Petr, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTaraba, Karel
dc.contributor.refereeBoháč František, Ing.
dc.date.accepted2020-2-11
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:31Z-
dc.date.available2019-7-1
dc.date.available2020-11-10T00:37:31Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-1-10
dc.identifier80844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41559
dc.description.abstractPráce v první části popisuje formou rešerše elektrizační síť v České republice s rozdíly mezi distribuční a přenosovou soustavou, charakterizuje jednotlivé prvky venkovního vedení včetně vodičů a stožárů. Dále jsou přiblíženy požadavky na venkovní vedení VVN (velmi vysoké napětí), typy, konstrukční řešení a namáhání tohoto vedení. Druhá část navazuje na předchozí zjištění s odkazem na zásady navrhování ocelových příhradových stožárů dle požadavků příslušných norem. K závěru práce prostupuje samotným návrhem a posouzením ocelového příhradového stožáru distribuční elektrizační soustavy. V poslední řadě je zpracována parametrická studie, a to vliv instalace výstražných leteckých koulí na stávající vedení a porovnání nárůstu tahů ve vodičích.cs
dc.format116 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvenkovní vedenícs
dc.subjectvelmi vysoké napětícs
dc.subjectpříhradový ocelový stožárcs
dc.subjectletecké značenícs
dc.titleAnalýza ocelových stožárových konstrukcícs
dc.title.alternativeAnalysis of steel tower constructionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn the first part, the thesis describes the electricity grid in Czech Republic with the differences between the distribution and transmission system. It characterizes individual elements of overhead power lines including wires and poles. Furthermore there is a closer look at the requirements for HV power lines (very high voltage). Their types, design and also the stress putted on them are discussed. The second part builds on the previous findings with reference to the design principles of steel truss poles according to the requirements of the relevant standards. At the end, the thesis pervades the design itself along with the assessment of the steel truss pole of the electricity distribution system. The thesis is completed by a parametric study elaborated, namely the effect of the installation of airborne warning balls on existing lines and comparison of the increase in traction in conductors.en
dc.subject.translatedtransmission systemen
dc.subject.translatedvery high voltageen
dc.subject.translatedsteel lattice towersen
dc.subject.translatedairborne warning ballsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Analyza ocelove stozarove konstrukce distribucni elektricke soustavy_.pdfPlný text práce12,22 MBAdobe PDFView/Open
Taraba_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce677,39 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_oponent.pdfPosudek oponenta práce602,59 kBAdobe PDFView/Open
Taraba_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce226,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41559

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.