Title: Vliv tepelné akumulace na laserové mikroobrábění
Other Titles: Influence of heat accumulation on laser micromachining
Authors: Prokešová, Lucie
Advisor: Martan Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kožmín Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41585
Keywords: tepelná akumulace;laserové mikroobrábění;pulzní laser;infračervené záření;měřicí systém;drsnost povrchu;množství odebraného materiálu
Keywords in different language: heat accumulation;laser micromachining;ultrashort pulsed laser;infrared radiation;measuring system;roughness;amount of removed material
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vlivem tepelné akumulace při procesu laserového mikroobrábění na rychlost/efektivitu obrábění a výslednou drsnost obrobené drážky. V práci je změřena tepelná akumulace jako napěťový signál pomocí rychlého infračerveného měřicího systému a je převedena na teplotu pomocí kalibrace. Při nízkých skenovacích rychlostech dochází k natavení, zdrsnění a degradaci materiálu díky vysoké tepelné akumulaci. Při vysokých rychlostech dochází k jemnému obrábění bez nepříznivého ovlivnění tepelnou akumulací. Pro nízkou energii v pulzu je nejefektivnější odběr materiálu a nejstabilnější teplota povrchu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the influence of heat accumulation in the process of laser micromachining on the speed/efficiency of machining and the resulting of the roughness of machined groove. In this work, heat accumulation is measured as a voltage signal using a fast infrared measuring system and it is converted to temperature by calibration. At low scanning speeds, the material melts, roughens and degrades due to high heat accumulation. At high scanning speeds, fine machining takes place without being adversely affected by heat accumulation. For low pulsed energy, material removal is the most efficient and surface temperature is the most stable.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Prokesova.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Prokesova.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Prokesova.pdfPosudek oponenta práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Prokesova.PDFPrůběh obhajoby práce656,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.