Title: Vliv konstrukčního řešení na funkčnost střihacích nožů ve firmě Shape Corp.
Other Titles: Design Solution Influence on Funcionality of Cutting Blades in Shape Corp.
Authors: Michal, Jan
Advisor: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Referee: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41587
Keywords: střižné nástroje;střižný nůž;střižnice;profilovací válcování;bezpečnostní prvek automobilu
Keywords in different language: shearing tools;cutting blade;cutting machine;profiling rolling;car safety element
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na úpravu konstrukce střižného nástroje za účelem zvýšení jeho životnosti a snížení nákladů na jeden střih. Jedná se o střižný nástroj pro dělení speciálního profilu tvaru monoleg. V práci je nejprve představena teorie střihu a technologie Shape Corp. Dále práce seznamuje s návrhem tvaru nožů, výpočtem střižné síly a polohy výslednice, výpočtem střižné vůle, výpočtem tlaku hydraulického zařízení, určením polohy technologických otvorů, výrobou střižného nože. Další část práce se věnuje testování navržených nožů v sériové výrobě. V poslední fázi práce je provedeno technickoekonomické hodnocení navržených variant nožů. Výsledky práce jsou zveřejněny v textu.
Abstract in different language: The diploma thesis is aimed to design modification of cutting tooling in order to increase its longevity and reduce the cost of cutting process. Cutting tool in Shape Corp. describes set of dies and blade in this case designed for specific shape of rollformed profile - the "monoleg" section. The thesis is divided into two main chapters - theoretical part and part dedicated to testing of geometry developed by myself. The thesis deals with design of blades geometry, calculations of shear forces and positions of the resultant, calculations of shear clearances, calculations of hydraulic equipment pressure, determining the position of technological holes, manufacturing of shearing blades. The thesis second part describes tests performed with experimental tools on work centers used for serial production of automotive parts for impact energy management. The thesis result with technical and economical evaluation and its asset for Shape Corp. company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jan Michal.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Michal.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Michal.pdfPosudek oponenta práce119,63 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Michal.PDFPrůběh obhajoby práce573,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41587

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.