Title: Obrobitelnost pružinové oceli 42SiCr
Other Titles: Machinability of spring steel 42SiCr
Authors: Maršálek, Ondřej
Advisor: Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
Referee: Kroft Luboš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41588
Keywords: pružinová ocel 42sicr;obrobitelnost;zkoušky obrobitelnosti;měrný řezný odpor;iso 3685;trvanlivost;řezné podmínky.
Keywords in different language: spring steel 42sicr;machinability;machinability tests;specific cutting resistance;iso 3685;tool-life;cutting conditions.
Abstract: Tato práce se zabývá určením obrobitelnosti a klasifikace různými způsoby tepelně zpracovaných zkušebních vzorků pružinové oceli 42SiCr. Dále stanovením měrných řezných odporů u těchto vzorků.
Abstract in different language: This thesis deals with the determination of machinability and classification by various methods of heat-treated test samples of spring steel 42SiCr. Furthermore determination of specific cutting resistance of these samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marsalek_Ondrej.pdfPlný text práce7,45 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Marsalek.pdfPosudek oponenta práce561,23 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Marsalek.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Marsalek.PDFPrůběh obhajoby práce547,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41588

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.