Title: Studium signálu akustické emise při různých technologiích obrábění
Other Titles: Study of acoustic emission signal at various machining technologies
Authors: Doule, Petr
Advisor: Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
Referee: Sklenička Josef, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41591
Keywords: rms napětí;akustická emise;vysokorychlostní kamera;rovinné broušení;horizontální obrážení;vertikální frézování
Keywords in different language: rms voltage;acoustic emission;high-speed camera;surface grinding;horizontal shaping;vertical milling
Abstract: Diplomová práce se zabývá akustickou emisí obecně a dále je zaměřena na vyhodnocení a zkoumání napětí RMS signálu při technologiích rovinné broušení, horizontální obrážení a vertikální frézování. Při těchto technologiích byly měněny řezné podmínky a sledován vývoj signálu. Pomocí pro zkoumání řezu byla vysokorychlostní kamera. Výsledky byly vyhodnoceny zvlášť a také porovnány mezi sebou.
Abstract in different language: This thesis will explore acoustic emissions, with a specific focus on thee valuation and investigation of Root Mean Square (RMS) signal voltage in thetechnologies of surface grinding, horizontal shaping and vertical milling. With these technologies, the cutting conditions were changed and the signal development was continually monitored. A high-speed camera was used to examine the section. The results were later evaluated separately and subsequently compared to analyse the individual results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Studium signalu akusticke emise pri ruznych technologiich obrabeni_DP_Doule_Petr.pdfPlný text práce4,13 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Doule.pdfPosudek oponenta práce563,22 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Doule.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Doule.PDFPrůběh obhajoby práce502,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41591

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.