Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMartan Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorSyrovátka, Šimon
dc.contributor.refereeKožmín Pavel, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-19
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:42Z-
dc.date.available2019-10-16
dc.date.available2020-11-10T00:37:42Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-23
dc.identifier83200
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41595
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním hydrofobních povrchových struktur pomocí ultrakrátkého pulzního laserového stroje. V experimentální části bylo vyrobeno 11 povrchových struktur, u kterých byla zkoumána jejich smáčivost během několika měsíců. Při výrobě navržených povrchových struktur byly použity dvě různé technologie rozmítání laserového paprsku, jejichž přínosy byly porovnány v závěru práce. Dále bylo vybráno několik zástupců z vyrobených povrchových struktur, u kterých byly kromě smáčivosti testovány i antibakteriální vlastnosti.cs
dc.format54 s. (65 162 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsmáčivostcs
dc.subjecthydrofobnostcs
dc.subjectlasercs
dc.subjectlaserové technologiecs
dc.subjectpovrchové strukturycs
dc.subjectantibakteriální vlastnostics
dc.titleVýroba a aplikace povrchů s hydrofobními vlastnostmics
dc.title.alternativeFabrication and application of surfaces with hydrophobic propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe goal of this diploma thesis was to design and fabricate surface structures with hydrophobic properties. For their fabrication the picosecond laser device was used. In the experimental part, 11 surface structures were produced, which were examined for their wettability within a few months. The designed structures were fabricated by two laser technologies which were compared at the end of this diploma thesis. Selected surface structures were tested for antibacterial properties.en
dc.subject.translatedwettabilityen
dc.subject.translatedhydrophobicityen
dc.subject.translatedlaseren
dc.subject.translatedlaser technologyen
dc.subject.translatedsurface structureen
dc.subject.translatedantibacterial propertiesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Simon Syrovatka - Diplomova prace.pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Syrovatka.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Syrovatka.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Syrovatka.PDFPrůběh obhajoby práce536,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.