Title: Studium signálu akustické emise ve vztahu k opotřebení nástroje
Other Titles: Study of acoustic emission signals in relation to tool wear
Authors: Kratochvíl, Václav
Advisor: Fulemová Jaroslava, Ing. Ph.D.
Referee: Milsimerová Aneta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41598
Keywords: akustická emise;signál;opotřebení břitu;obrábění;soustružení;monitorování;metoda ae
Keywords in different language: acoustic emission;signal;tool wear;machining;turning;monitoring;ae method
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na sledování závislosti signálu akustické emise na opotřebení řezného nástroje a dalších parametrech obrábění. V první části je věnována pozornost teorii a definicím z oblasti opotřebení břitu a akustické emise. Hlavní část práce se pak zabývá experimentem, kdy byl měřen signál akustické emise během obrábění, konkrétně během podélného soustružení vzorku. Výsledky práce prokázaly existenci vazby mezi signálem akustické emise a opotřebením břitu. Byla také zaznamenána závislost na dalších parametrech obrábění a byla rovněž nalezena určitá omezení této metody.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is the monitoring of dependencies of acoustic emission signal on tool wear and other individual cutting parameters. In the first section the thesis focuses on theory and definitions from the field of tool wear and acoustic emission. In the main part the thesis aims on experimental measuring of acoustic emission during machining, namely, turning of workpiece. The results proved the existence of dependence of the acoustic emission on tool wear and on other parameters and showed that there are also limitations of this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kratochvil_Vaclav.pdfPlný text práce8,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Kratochvil.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Kratochvil.pdfPosudek oponenta práce443,72 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Kratochvil.PDFPrůběh obhajoby práce656,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.