Title: Zavedení plánu kontrol ve výrobě
Other Titles: Introduction of the production control plan
Authors: Bendl, Václav
Advisor: Zídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bícová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41601
Keywords: plán kontrol;nástroje řízení kvality;paretova analýza;fmea;kvalita;jakost;kontrolní plán;měření;výroba;montáž
Keywords in different language: control plan;quality management tools;pareto analysis;fmea;quality;check instruction;measurement;production;assembly
Abstract: Cílem této diplomové práce je vytvořit a zavést soubor plánů kontrol pro vyráběné díly i následnou montáž tak, aby byla zajištěna dostatečná kvalita výroby a sníženy náklady na následná opatření. Zároveň je nutné definovat jasná pravidla komunikace mezi jednotlivými odděleními.
Abstract in different language: The main aim of this diploma theses is to create and implement control plans for manufactured parts and assembly of final product which should ensure appropriate quality of product and reduce quality costs. At the same time clear rules for communication between specific departments should be defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2020_DP_Vaclav_Bendl_S18N0037K_Zavedeni_planu_kontrol_ve_vyrobe.pdfPlný text práce6,48 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Bendl.pdfPosudek oponenta práce543,07 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Bendl.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby Bendl.PDFPrůběh obhajoby práce524,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41601

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.