Title: Analýzy připravenosti podniku na nové trendy v Industry 4.0
Other Titles: Analyses for readiness in company for new trends in Industry 4.0
Authors: Procházková, Tereza
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41604
Keywords: průmysl 4.0;dílčí technologie;logistika 4.0;výroba 4.0;chytrá údržba;metody hodnocení připravenosti;checklist
Keywords in different language: industry 4.0;sub technology;logistics 4.0;production 4.0;smart maintenance;readiness assessment methods;checklist
Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení připravenosti na přijetí konceptu Průmyslu 4.0, analyzuje současné evaluační modely a zabývá se vytvořením checklistu pro hodnocení Industry 4.0 v podniku ept connector s.r.o. Podrobněji se pak zaměřuje na vyhodnocení stávajícího stavu ve společnosti a návrhem případných doporučení pro zvýšení podílu inovací s důrazem na Průmysl 4.0.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on the evaluation of readiness to adopt the concept of Industry 4.0, analyzes the current evaluation models and deals with the creation of a checklist for the evaluation of Industry 4.0 in the company ept connector s.r.o. It then focuses in more detail on the evaluation of the current situation in the company and the proposal of possible recommendations for increasing the share of innovations with an emphasis on Industry 4.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prochazkova_DP.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_hodnoceniDP.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_oponenta_DP_Prochazkova.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Prochazkova21082020122433.pdfPrůběh obhajoby práce469,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.