Title: Návrh na zlepšení procesu změnového řízení ve vybrané společnosti
Other Titles: Proposal to improve the process of change management in selected company
Authors: Kantová, Kateřina
Advisor: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Referee: Fryčová Alena, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41605
Keywords: změnové řízení;proces;změna;workflow;směrnice;změnový formulář;požadavek změny;dms systém;hodnocení
Keywords in different language: change management;process;change;workflow;directive;change form;change request;dms system;evaluation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na návrh zlepšení procesu změnového řízení ve vybraném podniku. Zpracovaná teoretická východiska definovala základní termíny, souvislosti a pojmy, které souvisí s řízením změn. Další části diplomové práce obsahují popis současného stavu v podniku, jednotlivé návrhy na zlepšení procesu řízení změn a zhodnocení navržených změn, které by měly vést ke zlepšení a zefektivnění změnového procesu v podniku.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on a proposal to improve the process of change management in a selected company. The developed theoretical resources defined the basic terms, contexts and concepts that are related to change management. Other parts of the thesis contain a description of the current state in the company, individual proposals to improve the process of change management and evaluation of proposed changes that should lead to improvement and streamlining the change process in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kantova_2020.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
Kantova20 DP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni-oponenta-DP_Kantova.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kantova20082020155806.pdfPrůběh obhajoby práce530,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.