Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKašová, Kateřina
dc.contributor.refereeHorejc Jan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:37:49Z-
dc.date.available2019-9-23
dc.date.available2020-11-10T00:37:49Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-29
dc.identifier83152
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41609
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aplikací znalostního managementu v závodním týmu Formula Student. První část práce se věnuje vymezení teoretických východisek znalostního managementu a rozboru současného stavu těchto prvků v týmu UWB Racing Team Pilsen. V aplikační části práce jsou definováni především znalostní pracovníci a je nastavena jednotná organizační struktura s vyznačeným procesem přenosu znalostí. Následně je aplikováno několik prvků znalostního managementu pro extrakci, ověření a uchování znalostí, včetně vytvoření znalostně informační databáze na platformě MediaWiki.cs
dc.format66 s. (109 019 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=83152-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectznalostní managementcs
dc.subjectznalostcs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectintelektuální kapitálcs
dc.subjectproces sdílení znalostícs
dc.subjectanalýza znalostícs
dc.subjectzavádění znalostního managementu.cs
dc.titleAplikace znalostního managementu ve vybrané organizacics
dc.title.alternativeThe implementation of knowledge management in the selected organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis aims at applying the Knowledge Management characteristics into the Formula Student university racing team. The first part is focused on defining the theoretical aspects of Knowledge Management and their contemporary application within the team. The second part is mostly focused on defining the Knowledge Management stakeholders, and on creating a unified organizational structure with the highlighted process of knowledge transmission. Finally, various elements of Knowledge Management are being applied to ensure the extraction, validation, and maintenance of knowledge, including the setup of the information database on the MediaWiki platform.en
dc.subject.translatedknowledge managementen
dc.subject.translatedknowledgeen
dc.subject.translatedinformationen
dc.subject.translatedintellectual capitalen
dc.subject.translatedsharingen
dc.subject.translatedanalysis of knowledgeen
dc.subject.translatedimplementation of knowledge management.en
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Kasova.pdfPlný text práce7,38 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_oponenta DP_Kasova.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_vedouciho_Kasova14082020134917.pdfPosudek vedoucího práce670,26 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Kasova20082020160214.pdfPrůběh obhajoby práce575,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41609

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.