Title: Relokace výroby
Other Titles: Manufacturing relocation
Authors: Matyásek, Aleš
Advisor: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Postulka Tomáš, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41610
Keywords: projekt;relokace;swot analýza;plasty;vstřikolis;automobilový průmysl;průmyslové inženýrtsví.
Keywords in different language: project;relocation;swot analysis;plastics;molding machines;automotiv industrial;industrial engineering.
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretický základ informací, z kterých je dále postupováno při tvorbě aplikační části. Práce se zabývá relokací projektu a následně procesem uvolnění do sériové výroby. V průběhu této relokace byly využity znalosti z oboru průmyslového inženýrství.
Abstract in different language: The diploma thesis contains the theoretical basis of information, from which it is further proceeded in the creation of the application part. The work deals with the relocation of the project and subsequently the process of release to serial production. During this relocation, knowledge from the field of industrial engineering was used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matyasek_Ales.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_Matyasek.pdfPosudek oponenta práce649,24 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Matyasek.pdfPosudek vedoucího práce647,03 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Matyasek20082020163439.pdfPrůběh obhajoby práce586,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41610

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.