Title: Zavedení systému údržby ve výrobním podniku
Other Titles: Implementation of the system maintenance in a manufacturing company
Authors: Titěra, Pavel
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Daňo Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41613
Keywords: údržba;náhradní díly;tpm;oee;informační systém
Keywords in different language: maintenance;spare parts;tpm;oee;information system
Abstract: Diplomová práce přináší v teoretické části nejprve pohled na údržbu jako celek a jejími možnostmi řešení v praxi. Na základě těchto poznatků dále popisuje v praktické části návrh na optimalizaci údržby v průmyslovém podniku, tím že analyzuje její systematiku a náklady, navrhuje členění strojů a prací do kategorizací, mění autonomní údržbu a systém sledování spotřeby náhradních dílů a navrhuje podpůrný informační software.
Abstract in different language: In the theoretical part, the diploma thesis first brings a view of maintenance as a whole and its possible solutions in practice. Based on these findings, it also describes in the practical part a proposal to optimize maintenance in an industrial enterprise, by analyzing its system and costs, proposing categorization of machines and work, changing autonomous maintenance and spare parts consumption monitoring system and design supporting information software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2020_Titera_S18N0036K.pdfPlný text práce36,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Titera.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Titera.pdfPosudek oponenta práce182,7 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Titera21082020123135.pdfPrůběh obhajoby práce421,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41613

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.