Title: Grafický modul vizualizace a vyhodnocení naměřených dat v Labview
Other Titles: Graphical module for the visualization and evaluation of measured data in Labview
Authors: Lávička, Roman
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41615
Keywords: grafický modul;labview;vyhodnocení;vizualizace;implementace
Keywords in different language: graphic module;labview;evaluation;visualization;implementation
Abstract: Diplomová práce se zabývá tvorbou a implementací grafického modulu vizualizace a vyhodnocení naměřených dat v Labview. Teoretická část obsahuje základní pojmy, popisy laboratorních měření, představení společnosti Robert Bosch spol. s r.o. a popis programu Labview a jeho funkcí. Aplikační část se zaměřuje na realizaci a implementaci grafického modulu. V závěru práce dochází k hodnocení přínosů zavedení grafického modulu ve společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with programming and implemetation of a graphic module for visualization and evaluation of measured data in Labview. The theoretical part contains basic concepts, description of laboratory measurements, introduction of Robert Bosch company and Labview program description. The application part focuses on realization a implementation of graphic module. In conclusion of the thesis, there is assessing the benefits of the implementation of graphic module.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Lavicka_Roman.pdfPlný text práce6,35 MBAdobe PDFView/Open
Lavicka20.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Lavicka_Hodnoceni DP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Lavicka21082020122010.pdfPrůběh obhajoby práce415,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41615

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.