Title: Ergonomická analýza montážní linky
Other Titles: Ergonomic analysis of assembly line
Authors: Černý, Michal
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivý Otomar, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41618
Keywords: ergonomie;nemoci z povolání;niosh;rula;nařízení vlády č. 361/2007;systém napínání řemene;tecnomatic process simulate
Keywords in different language: ergonomic;occupational diseases;niosh;rula;government regula-tion no. 361/2007;belt tensioning systém;tecnomatic process simulate
Abstract: Diplomová práce obsahuje ergonomickou analýzu montážní linky ve společnosti Mubea s.r.o. Teoretická část je věnována ergonomii, nemocím z povoláním a ergonomickým a analýzám. V praktické části je provedena analýza výrobní linky jak ze statického tak i z dynamického pohledu. V závěrečné části jsou navrženy modifikace gravitačních regálů, přepracování stávajících operací a zkonstruován návrh na montážní přípravek a to vše v souladu s ergonomickými zásadami.
Abstract in different language: The diploma thesis contains an ergonomic analysis of the assembly line at the company Mubea, s.r.o. The theoretical part focuses on ergonomics, occupational diseases and ergonomic analysis. The practical part anal-yses the production line from both a static and a dynamic point of view. In the final part, modifications of gravity racks, reworking of existing operations and the design of a mounting jig are proposed, all in accordance with ergonomic principles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Bc. Michal Cerny.pdfPlný text práce11,93 MBAdobe PDFView/Open
DP_Cerny-posudek-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Cerny Michal.pdfPosudek oponenta práce74,29 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Cerny20082020155011.pdfPrůběh obhajoby práce604,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.