Title: Změny v současném železničářském sociolektu
Other Titles: Changes of the present sociolect in a rail environment
Authors: Hůrková, Karolína
Advisor: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41627
Keywords: sociolekt;slang;železnice;lokomotiva;výrazy;jazyk
Keywords in different language: sociolect;slang;railway;locomotive;expressions;language
Abstract: Tématem této bakalářské práce jsou změny v současném železničářském sociolektu. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části představuji stratifikaci národního jazyka a vysvětluji důležité termíny jako je například sociolekt nebo slang. V praktické části jsem pomocí dotazníkové metody vytvořila slovníček sociolektismů z prostředí železnice a výrazy dále analyzovala dle daných kritérií. Výsledkem práce je slovníček sociolektismů a postihnutí změn v jejich užívání ve srovnání s dílem českého lingvisty Jaroslava Hubáčka.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with changes of the present sociolect in a rail environment. It is divided into two parts, which is theoretical and practical. In the theoretical part the author introduces the stratification of a national language and explains important terms such as sociolect or slang. In the practical part, the author used a questionnaire method and created a vocabulary of words with sociolect in the rail environment. Collected terms were analysed after. At the end, the outcome is a dictionary with sociolects and their changes as compared with work of famous Czech linguist Jaroslav Hubáček.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Karolina_Hurkova.pdfPlný text práce684,38 kBAdobe PDFView/Open
hurkova_suda.pdfPosudek oponenta práce56,42 kBAdobe PDFView/Open
hurkova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce55,92 kBAdobe PDFView/Open
hurkova_karolina.pdfPrůběh obhajoby práce88,26 kBAdobe PDFView/Open
Bakalarska_prace_Karolina_Hurkova.pdfVŠKP - příloha684,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.