Title: Zpevňování kovových materiálů metodou Laser Shock Peening (LSP)
Authors: Skopec, Martin
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Bartoň Klufová Pavla, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41645
Keywords: laser shock peening;laser;zbytkové napětí;tlakové napětí mechanické vlastnosti;zpevňování;jaderný průmysl;únavová životnost
Keywords in different language: laser shock peening;laser;residual stress;compressive stress;mechanical properties;nuclear industry;fatigue;fatigue limit
Abstract: Práce je zaměřena na zjištění vlivů LSP na mechanické vlastnosti vybraných materiálu, zejména na únavovou životnost. V teoretické části je provedeno seznámení se základy technologie LSP a se základními mechanickými hodnoceními, které jsou provedeny v experimentální části. Cílem této práce je určení vlivů LSP na vybrané materiály a jejich vhodnost ke zpevňování touto metodou.
Abstract in different language: This work is focused on detection of Laser shock peening on mechanical properties selected materials especially on fatigue. Teoretical part contains introduction to the basics of LSP and introductions to basic mechanical evaluations that are included in experimental part. The aim of this work is detection effects LSP on selected materials and their suitabiliity for strengthening by this method.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Martin Skopec.pdfPlný text práce7,82 MBAdobe PDFView/Open
OP_Skopec_DP_posudek.pdfPosudek oponenta práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_ SKOPEC.pdfPosudek vedoucího práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
ZAPIS - Martin SKOPEC.pdfPrůběh obhajoby práce3,98 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.