Název: Nebezpečné pronásledování - trestněprávní a kriminologická hlediska
Další názvy: Stalking - criminal-law and criminological aspect
Autoři: Vanišková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4165
Klíčová slova: nebezpečné pronásledování;erotomanie;trestný čin;oběť trestného činu;pachatel trestného činu
Klíčová slova v dalším jazyce: stalking;erotomania;offense crime;victim of crime;offender of crime
Abstrakt: Téma diplomové práce je nebezpečné pronásledování. V oblasti práva se jedná o nový fenomén, ale v oblasti psychiatrie je tento jev znám již od osmnáctého století. V dnešní době techniky má pachatel větší možnosti k pronásledování oběti. Nebezpečné pronásledování se stalo trestným činem, protože při pronásledování vznikala u obětí obava o jejich život a zdraví. Česká republika se s účinností od 1. 1. 2010 přidala ke státům, které zahrnuly nebezpečné pronásledování do své trestněprávní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: Topic of this thesis is stalking. The law is a new phenomenon, but in the field of psychiatry, this phenomenon has been known since the eighteenth century. These days of technology has increased the possibility of the offender to persecute the victims. Stalking is a crime because the victims of persecution arose in fear of their lives and health. Czech Republic with effect from 1. 1. 2010 added to the states, which include stalking in their criminal legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Nebezpecne_pronasledovani_trestnepravni_a_kriminologicka_hlediska.pdfPlný text práce461,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce681,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce717,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vaniskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce290,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4165

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.