Title: Konstrukce a design CNC frézky
Other Titles: Construction and design of CNC milling machine
Authors: Ferenc, Jan
Advisor: Lašová Václava, Prof. Ing. Ph.D.
Referee: Ďuroška Marek, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41668
Keywords: cnc;frézka;modelář;model;inventor;stroj
Keywords in different language: cnc milling machine;modeler;model;inventor;machine
Abstract: Cílem této diplomové práce bylo vytvoření takového konstrukčního návrhu CNC portálové frézky pro modelářské účely, aby bylo možné daný stroj vyrobit pomocí běžně dostupných konvenčních obráběcích strojů. Práce se skládá z několika kapitol, které popisují realizaci návrhu.
Abstract in different language: The aim of this thesis was to create such a structural design of CNC gantry milling machine for modeling purposes, so that the machine can be produced using commonly available machine tools. The thesis consists of several chapters describing the implementation of the proposal.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Ferenc.pdfPlný text práce6,18 MBAdobe PDFView/Open
DP_Ferenc_Jan_Hodnoceni_vedouciho_Lasova.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
DP_Ferenc_Jan_Oponentni_posudek_Duroska.pdfPosudek oponenta práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Ferenc_Jan.pdfPrůběh obhajoby práce235,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.