Title: Návrh mikromotoru s axiálním tokem
Other Titles: Axial flux electromagnetic micromotor
Authors: Calda, Radek
Advisor: Pánek David, Ing. Ph.D.
Referee: Karban Pavel, Prof. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41703
Keywords: mikromotor;magnetický tok;axiální magnetický tok;toroidní jádro;permanentní magnety
Keywords in different language: micromotor;magnetic flux;axial magnetic flux;torus core;permanent magnets
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického mikromotoru s axiálním magnetickým tokem s permanentními magnety. První kapitola práce se věnuje studiu jednotlivých využívaných typů strojů s axiálním tokem. Ve druhé kapitole je popsána volba topologie a návrh modelu v programu COMSOL Multiphysics 5.2. Třetí kapitola shrnuje výsledky provedených analýz se zaměřením na magnetické pole ve stroji a dosažený točivý moment. Ve čtvrté kapitole je popsán návrh způsobů výroby jednotlivých částí stroje a možná optimalizace stroje pro vyšší efektivitu výroby. V závěru se práce zaměřuje na zhodnocení výsledků analýzy modelu a doporučení pro další možné optimalizace a simulace.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design of an electric micromotor with axial magnetic flux with permanent magnets. The first chapter describes individual types of machines with axial flux. The second chapter deals with choosing of topolgy and designing of model in program COMSOL Multiphysics 5.2. The third chapter summarizes the results of~the~analysis focusing on the magnetic field and axial torque. The fourth chapter deals with the proposals of production methods of individual parts of machine and describes the~possibilities of optimization of the machine for higher production efficiency. In the~end, the thesis is focused on evaluation of the results of the model analysis and~recommendations for next possible optimizations and simulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Calda.pdfPlný text práce4,05 MBAdobe PDFView/Open
078623_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
078623_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
078623_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41703

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.