Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠobra Jan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorFiala, Jakub
dc.contributor.refereeŘezáček Petr, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-23
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:25Z-
dc.date.available2018-10-5
dc.date.available2020-11-10T00:38:25Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2019-6-12
dc.identifier78705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41705
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na literární rešerši technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázů. V úvodní kapitole se tato bakalářská práce zaměřuje na hodnocení vibrací a na maximální přípustné hodnoty vibrací elektrických točivých strojů. V další kapitole se tato bakalářská práce věnuje metodám monitorování stavu a diagnostiky strojů. V závěrečných dvou kapitolách se bakalářská práce věnuje způsobům měření vibrací, zpracování a analýze signálu. Ačkoliv je tato práce rozdělená do čtyř kapitol, normy použité pro vytvoření této práce se můžou objevit ve všech kapitolách., protože může mezi nimi vzniknout určitá spojitost.cs
dc.format52 s. (59 590 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvibracecs
dc.subjectrázycs
dc.subjectmonitorovánícs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjecthodnocenícs
dc.titleLiterární rešerše souboru technických norem z oblasti Vibrace, rázy a měření vibrací a rázůcs
dc.title.alternativeLiterature Review of the Standards in the Field of Vibrations, Shock and Vibration Measurementsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on literary research of technical standards in the field of vibration, shock and vibration and shock measurement. In the introductory chapter, this bachelor thesis focuses on the evaluation of vibrations and the maximum permissible values of vibration of electrical rotating machines. In the next chapter, this bachelor thesis deals with methods of monitoring the condition and diagnostics of machines. in the final two chapters, the bachelor thesis deals with methods of vibration measurement, signal processing and analysis. Although this thesis is divided into four chapters, the standards used to create this work can be found in all chapters because there may be some connection between them.en
dc.subject.translatedvibrationen
dc.subject.translatedshocken
dc.subject.translatedmonitoringen
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedanalysisen
dc.subject.translatedmensurationen
dc.subject.translatedevaluationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Fiala_ Jakub.pdfPlný text práce1,71 MBAdobe PDFView/Open
078705_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
078705_oponent.pdfPosudek oponenta práce733,24 kBAdobe PDFView/Open
078705_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce101,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41705

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.