Title: Návrh venkovské distribuční sítě NN
Other Titles: Design of rural LV distribution grid
Authors: Petrášek, Jiří
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41706
Keywords: distribuční sít;nízké napětí;kvalita napětí;měření na síti;návrh sítě;rekonstrukce sítě
Keywords in different language: distribution grid;low voltage;voltage quality;measuring the grid;design of the grid;reconstruction of the grid
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá distribuční sítí nízkého napětí v obci Velký Bor. V teoretické části se práce věnuje popisu stávajícího stavu sítě, technickým parametrům a využívaným trendům při budování či rekonstrukci distribučních sítí. Praktická část práce se zabývá měřením parametru na síti a následným vyhodnocením stavu sítě.
Abstract in different language: The thesis deals with the low voltage distribution grid in the village Velký Bor. In the theoretical part, the current state of the grid, technical parameters and trends used in the construction or reconstruction of distribution grid are described.The practical part of the work deals with voltage quality measurement in the grid and it's evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh_venkovske_distribucni_site_NN.pdfPlný text práce12,32 MBAdobe PDFView/Open
078712_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
078712_oponent.pdfPosudek oponenta práce844,13 kBAdobe PDFView/Open
078712_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce80,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.