Title: Vyhodnocení kvality napětí v místech připojení fotovoltaických elektráren
Other Titles: Voltage quality assessment in connection points of photovoltaic power plants
Authors: Černohorský, Pavel
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bělík Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41707
Keywords: fotovoltaická elektrárna;kvalita napětí;dodávaný výkon;norma čsn en 50160
Keywords in different language: photovoltaic power plant;deviations and voltage quality;power of pv;standard čsn en 50160
Abstract: Obsahem této práce je vyhodnocení kvality napětí v distribučních sítích 22 kV v místech připojení fotovoltaických elektráren. Cílem je vyhodnotit odchylky napětí a další významné charakteristiky napětí, a posoudit do jaké míry je kvalita ovlivněna připojením FVE. Kvalita napětí v síti musí být v plném souladu s normou ČSN EN 50160.
Abstract in different language: The content of this work is the evaluation of voltage quality in the electrical system at the connection points of photovoltaic power plants. The aim is to evaluate voltage variations and other important voltage characteristics and voltage parameters, assess the extent to which the quality is affected by the PV palnt. Voltage quality in the network must be in full compliance with the ČSN EN 50160 standard.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Cernohorsky_Pavel.pdfPlný text práce3,21 MBAdobe PDFView/Open
078730_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
078730_oponent.pdfPosudek oponenta práce919,2 kBAdobe PDFView/Open
078730_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce75,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.