Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠroubová Lenka, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKohout, Jan
dc.contributor.refereeHamar Roman, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-7-20
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:26Z-
dc.date.available2019-10-4
dc.date.available2020-11-10T00:38:26Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-6-18
dc.identifier82142
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41709
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá řešením rozložení elektrických a~magnetických polí na izolačních prvcích na hladinách vysokého a~velmi vysokého napětí. V~práci jsou řešeny i~mechanické vlivy působící na tyto izolační prvky. Simulace byly zaměřeny na již používaná uspořádání izolačních prvků a~na jejich teoretické alternativy. Jako hlavní nástroje, pro tvorbu modelů a~simulací, byly použity specializované programy COMSOL Multiphysics, SOLIDWORKS a~ProgeCAD.cs
dc.format90 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectizolační prvkycs
dc.subjectizolátorycs
dc.subjectizolační materiálycs
dc.subjectelektrické polecs
dc.subjectmagnetické polecs
dc.subjectmechanické namáhánícs
dc.subjectnumerický model.cs
dc.titleIzolační prvky vedení vn a vvncs
dc.title.alternativeInsulation elements for HV and VHV linesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor's thesis deals with the study of the layout of electric and magnetic fields on insulating elements at high and very high voltage levels. The work also examines the mechanical effects on these insulating elements. The simulations were focused on the already used arrangements of insulating elements and their theoretical alternatives. The specialized programs COMSOL Multiphysics, SOLIDWORKS, ProgeCAD were used as the main tools for creating numerical models and simulations.en
dc.subject.translatedisolating elementsen
dc.subject.translatedinsulatorsen
dc.subject.translatedinsulation materialsen
dc.subject.translatedelectric fielden
dc.subject.translatedmagnetic fielden
dc.subject.translatedmechanical stressen
dc.subject.translatednumerical model.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Jan_Kohout.pdfPlný text práce55,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
082142_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
082142_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce926,38 kBAdobe PDFView/Open
Kohout Jan_doc00351620200721121130.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP319,36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
082142_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce73,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41709

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.