Title: Řídicí jednotka přestavníků pro modelovou železnici
Other Titles: Sliding rail control unit for model rail
Authors: Boula, Luboš
Advisor: Kosturik Kamil, Ing. Ph.D.
Referee: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41714
Keywords: komunikace can;programování v codewarrior;mikroprocesor mc9s08dz60;program v c;altium designer;servomotory;přestavníky
Keywords in different language: can communication;programming in codewarrior;microprocessor mc9s08dz60;program in c;altium designer;servo-motor;tournout
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řízení jednotek přestavníků na modelové železnici pomocí CAN komunikace. Návrh desky plošných spojů byl navržen v počítačovém programu Altium Designer 18. V práci je použitý mikrokontrolér MC9S08DZ60, který je naprogramován v jazyce C v počítačový programu CodeWarrior. V první části je popsán teoretický rozbor modelové železnice. Ve druhé části je blokové schéma pro řízení modelové železnice a jeho vylepšení. V další části je praktická realizace, která se zabývá návrhem desky plošných spojů, komunikačním protokolem a softwarem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on control of units of switch machines on model railways using CAN communication. The design of the printed circuit board was designed in the computer program Altium Designer 18. The work uses a microcontroller MC9S08DZ60, which is programmed in C language in the computer program CodeWarrior. The first part describes the theoretical analysis of the model railway. The second part is a block diagram for the control of the model railway and its improvement. The next part is a practical implementation that deals with the design of printed circuit boards, communication protocol and software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Boula_Lubos.pdfPlný text práce3,18 MBAdobe PDFView/Open
082151_oponent.pdfPosudek oponenta práce917,96 kBAdobe PDFView/Open
082151_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce776,06 kBAdobe PDFView/Open
082151_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce100,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41714

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.