Title: Dálkově ovládané prvky v distribuční síti na hladině 22kV
Other Titles: Remote control parts in distribution 22kV level
Authors: Červený, František
Advisor: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Referee: Rada Miroslav, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41715
Keywords: odpínač;dispečer;distribuční soustava;odběratel;manipulace;saidi;saifi;porucha;napěťová pauza
Keywords in different language: switch-disconnector;dispatcher;distribution system;customer;manipulation;saidi;saifi;fault;voltage pause.
Abstract: V mé bakalářské práci jsem se pokusil porovnat dopady manipulací ručně ovládanými úsekovými odpínači a dálkově ovládanými úsekovými odpínači na koncového odběratele. Vybral jsem stejný poruchový stav a dopad je zejména při poruchách s ručně ovládanými prvky, které ovládají provozní elektromontéři v místě umístění ovládacího prvku, a prvky s dálkovým ovládáním, se kterými dokážou manipulovat oblastní dispečeři ze vzdáleného dispečinku. Hodnocení je definováno z pohledu dopadu na koncové odběratele.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis I tried to evaluate the effects of manipulation, especially in case of failures, with manual controls, which are controlled by operational electricians at the location of the control, and elements with remote control, which can manipulate regional dispatchers from remote control. The evaluation is in terms of the impact on end customers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantisek Cerveny_BP Daklove ovladane prvky v DS na hladine 22kV_final 15.6..pdfPlný text práce4,23 MBAdobe PDFView/Open
082153_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
082153_oponent.pdfPosudek oponenta práce969,25 kBAdobe PDFView/Open
082153_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce74,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41715

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.