Title: Návrh kompenzačního rozvaděče
Other Titles: Design of power factor correction equipment
Authors: Košuta, Lukáš
Advisor: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Schejbal Konstantin, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41717
Keywords: jalový výkon;kompenzace účiníku;kondenzátor;tlumivka;regulátor jalového výkonu;centrální kompenzační rozvaděč;
Keywords in different language: reactiv power;power factor correction;capacitor;reactor;power reactor correction controller;central power factor correction equipmen;
Abstract: Předkládaná práce se zabývá řešením návrhu kompenzačního zařízení na hladině nízkého napětí. V teoretické části vysvětluje základní pojmy spojené s kompenzací, výhody a důvody proč kompenzační zařízení použít. Jsou zde uvedeny druhy a použití kompenzačních zařízení a jednotlivé použité komponenty jako jsou kondenzátory, tlumivky, stykače, regulátor jalového výkonu. Dále se zabývá postupem volby kompenzačního výkonu. V praktické části je řešen konkrétní návrh kompenzačního zařízení pro průmyslového odběratele na hladině nízkého napětí. Navržené zařízení je konstruováno tak, aby byl dodržen účiník v předepsaných mezích. Součástí návrhu je i výpočet oteplení a ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis deals with reactive power compensation device on low voltage. Theoretical part of the work explains basic terms of reactive power, benefits and reasons for the application of power factor correction device. Types and the use of compensation devices and individual components like capacitors, reactors, contactors and power factor correction controllers are listed in this thesis. Following part of the work deals with the method for choosing reactive power correction. Specific design of reactive power device for industrial customer on low voltage is described in the practical part. The designed device is constructed in a way that the power factor is within the range of prescribed limits. The proposal includes the calculation of warming and further economic evaluation also.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lukas_Kosuta.pdfPlný text práce3,14 MBAdobe PDFView/Open
082157_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
082157_oponent.pdfPosudek oponenta práce902,54 kBAdobe PDFView/Open
082157_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41717

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.