Title: Návrh online diagnostického systému
Other Titles: Proposal of an Online Diagnostic System
Authors: Šustek, David
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mužík Martin, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41718
Keywords: železniční přejezd;diagnostika;počítač náprav;remote 96;rs 485;sběrnice
Keywords in different language: level crossing;diagnostics;warning;axle computer;remote 96;rs 485;bus
Abstract: Bakalářská práce se zabývá možnostmi aplikace online diagnostických systémů na železniční zabezpečovací technice. Shrnuje základní teoretické pojmy z oblasti diagnostiky elektrických zařízení a dále se zaměřuje na technické prostředky přenosu informací v zabezpečovací technice, detekci kolejových vozidel. Výstupem práce je srovnání více typů zabezpečovacích zařízení, s uvedením jednoho konkrétního typu, na kterém je poté provedeno měření a vyhodnocení zadaných parametrů.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the possibilities of application of online diagnostic systems on railway security technology. It summarizes the basic theoretical concepts in the field of diagnostics of electrical equipment and also focuses on the technical means of information transmission in security technology, detection of rail vehicles. The output of the work is a comparison of several types of security devices, with an indication of one specific type, on which the measurement and evaluation of the entered parameters is then performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Diagnostika_Sustek David.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
082158_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce878,67 kBAdobe PDFView/Open
082158_oponent.pdfPosudek oponenta práce892,48 kBAdobe PDFView/Open
082158_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce71,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.