Název: Některé formy trestné součinnosti
Další názvy: Some Types of Criminal Cooperation
Autoři: Chocholová, Iveta
Vedoucí práce/školitel: Stočesová, Simona
Oponent: Wipplinger, Eduard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4175
Klíčová slova: trestní právo;trestní součinnost;akcesorita;spolupachatel;organizátor;trestný čin
Klíčová slova v dalším jazyce: criminal law;criminal cooperation;accesory;accomplice;organizer;crime
Abstrakt: Tato diplomová práce přináší přehled jednotlivých forem trestné součinnosti, přibližuje jejich vývoj v českém právu, popisuje pro ně typické znaky a požadované chování, zdůrazňuje jejich vzájemné souvislosti, stejně jako podobnost případně různost. To vše dokumentuji názornými příklady z právní praxe. Dále je obsaženo srovnání vybraných forem trestné součinnosti se slovenskou a německou právní úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis includes summary of some types of criminal cooperation, their history in Czech law, describes their charakteristics and typical behaviour. You can also hear about relation of some types of criminal cooperation and you can see the similarity or variety. All of these is included in a lot of examples in practise. The thesis incorporates comparison some types of criminal cooperation with Slovak and German law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Nektere formy trestne soucinnosti.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholova_vedouci_Stocesova.pdfPosudek vedoucího práce718,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholova_oponent_Wipplinger.pdfPosudek oponenta práce787,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Chocholova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce254,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4175

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.