Title: Rekonstrukce kondenzační turbíny na protitlakou
Other Titles: Reconstruction of a turbine with condenser to a back pressure turbine
Authors: Legát, Vojtěch
Advisor: Synáč Jaroslav, Dr. Ing.
Referee: Milčák Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41776
Keywords: parní turbína;rekonstrukce;tepelné schéma;průtočná část;pevnostní kontrola;turbína za změněných podmínek
Keywords in different language: steam turbine;reconstruction;heat balance diagram;flow part;strenght check;changed running condition of turbine
Abstract: Práce pojednává o možnostech rekonstrukce kondenzační turbíny na protitlakou. Nejprve je proveden výpočet tepelného schématu podle zadaných parametrů. Je proveden základní návrh průtočné části zcela nové turbíny na základě spočteného tepelného schématu a následně je průtočná část pevnostně zkontrolována. Dále jsou zhodnoceny rozdíly mezi původní turbínou a nově navrženou. Nakonec je navrženo a pevnostně zkontrolováno řešení, které umožňuje provozovat turbínu za zadaných změněných podmínek a vyžaduje co nejmenší zásah do původního provedení turbíny.
Abstract in different language: The thesis deals with a reconstruction of a turbine with condenser into a back pressure turbine. First of all the heat balance diagram (HBD) is calculated according to entered values. Based on the calculated HBD the flow part is designed and a basic strenght check is performed. Differneces between old and new design are compared and evaluated. On the end an other solution of reconstruction is introduced, which do not need any substantial changes compared to original design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Legat.pdfPlný text práce5,76 MBAdobe PDFView/Open
DP_Legat_Hodnoceni vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce407,13 kBAdobe PDFView/Open
DP_Legat_Posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce462,93 kBAdobe PDFView/Open
DP_Legat_Prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce182,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41776

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.