Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEkštein Kamil, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPizúr, Jan
dc.contributor.refereeKoutný Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2020-8-25
dc.date.accessioned2020-11-10T00:38:57Z-
dc.date.available2019-10-7
dc.date.available2020-11-10T00:38:57Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-7-21
dc.identifier82898
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/41786
dc.description.abstractHlavním cílem této práce je seznámit se s moderními technikami objektivního posuzování výkonu překladačů programovacích jazyků, dále navrhnout sadu netriviálních testovacích úloh, tyto úlohy realizovat v programovacích jazycích C, C++, Java a Object Pascal, přeložit je několika dostupnými překladači a porovnat pomocí výsledných kódů výkony zvolených překladačů. První část této práce se důkladně zabývá problematikou profilování a metodami sběru dat, které jsou používány moderními nástroji určenými k měření výkonu aplikací. Druhá část práce obsahuje návrh testovacích úloh, popis použitého způsobu měření, statistiky dosažených výkonů a také celkové zhodnocení výsledků.cs
dc.format106 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=82898-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpřekladačecs
dc.subjectccs
dc.subjectc++cs
dc.subjectjavacs
dc.subjectobject pascalcs
dc.subjectměření výkonucs
dc.subjectprofilerycs
dc.subjectprofilovánícs
dc.subjecthardwarové výkonnostní čítačecs
dc.titleObjektivní analýza výkonu překladačů vybraných programovacích jazykůcs
dc.title.alternativeObjective Performance Analysis of Selected Programming Language Compilersen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to introduce modern techniques of objective evaluation of compilers performance. Another aim is to design set of non-trivial testing tasks. Those tasks will be realized through programming languages C, C++, Java and Object Pascal. Afterwards they will be compiled by some of available compilers and they will be compared by final codes of chosen compilers outputs. The first part of the thesis is dealing with profiling problems and methods of data collection which are used by modern tools intended for application performance measuring. The second part of the thesis includes design of testing methods, description of used measuring, statistics of achieved outputs and overall evaluation of outputs.en
dc.subject.translatedcompilersen
dc.subject.translatedcen
dc.subject.translatedc++en
dc.subject.translatedjavaen
dc.subject.translatedobject pascalen
dc.subject.translatedperformance measurementen
dc.subject.translatedprofilersen
dc.subject.translatedprofilingen
dc.subject.translatedhardware performance countersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16B0104P_Pizur_BP.pdfPlný text práce822,06 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce354,04 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce73,86 kBAdobe PDFView/Open
A16B0104P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce101,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.